Управление на обекта: значението на наклоните и завоите по пътя

Управлението на обектите е от ключово значение за оптималната ефективност на гумите. Това важи особено за наклоните и завоите по пътя. Ето за какво трябва да внимавате:

  • Наклон на пътя. Обърнете внимание на наклоните нагоре и надолу на пътищата от и към обекта. Твърде стръмните пътища при движение нагоре могат да доведат до изместване на центъра на тежестта на камиона към задната част, което допълнително натоварва задните гуми на превозното средство. При пътища с прекалено стръмни наклони надолу центърът на тежестта може да се измести напред и да окаже по-голям натиск върху предните гуми на превозното средство. Наклонът на пътя никога не трябва да надвишават 8%.
  • Завои на пътя. Избягвайте пътищата с остри завои от и към обекта си. В идеалния случай завоите трябва да са възможно по-широки и по-големи, за да се избегне прекомерно натоварване на външните гуми. Пътищата също трябва да са със свръхвисок профил, подобно на състезателните писти. По този начин ще осигурите на камионите си повече свободно пространство, което на свой ред може да удължи живота на гумите.

Правилният наклон и подходящите завои допринасят за оптималната ефективност на гумите и време за работа на превозното средство.