Правилното позициониране на камиона е важно предимство

Винаги трябва да обръщате особено внимание на гумите на камионите си. Но обръщате ли внимание на това, как са позиционирани товарните ви камиони?

При се движите назад с камиона си по скалиста неравност, внимавайте за позицията на задния мост спрямо предния ръб на неравността и се уверете, че по него няма отломки. Ъгълът и разстоянието са от решаващо значение. Поддържайте предния ръб чист, което ще ви помогне да предотвратите разрези по гумите, повреди вследствие удар и други неизправности.

Повърхността също трябва да е заравнена. Когато току-що натоварен камион се отдръпва назад, незабавно почистете зоната, за да премахнете камъните, които може да са паднали на земята по време на процеса на товарене. Усещането за това къде е камионът ви и за заобикалящата го среда ще ви помогне да го поддържате в изправност и в движение.