Проследяването на работните показатели на гумите има много предимства

Гумите могат да бъдат значителна инвестиция, поради което трябва да предприемете подходящи стъпки, за да оптимизирате дълготрайността и работните им показатели. Това включва използването на доказани практики за управление на гуми и обекти, като редовно напомпване на гумите и проверка на състоянието им, одити на обектите и много други.

Проследяването на ефективността на гумите също ще ви помогне да извлечете максимална полза от тях.

Чрез специалния инструмент на Goodyear за управление на ефективността на гумите EMTrack опитни технически специалисти по гумите проверяват гумите на превозните средства и събират данни за напомпването, дълбочината на протектора и други ключови показатели. След това тази информация се качва автоматично без забавяне в специалното приложение EMTrack, където се съхранява в защитена с парола среда.

С времето натрупаните данни ви дават възможност да наблюдавате и планирате индикаторите за ефективност, като разход на час, разход на тон и часа на 32. Тази информация ви помага да вземате по-добри решения относно поддръжката на гумите, както и да прогнозирате бъдещите си нужди във връзка с тях. Това от своя страна ви помага с управлението на бюджета, избора на гуми в бъдеще и други важни решения.

За повече информация относно системата на Goodyear EMTrack се свържете с търговските представители на офроуд гуми Goodyear.